ZORG EN BEGELEIDING

ONZE ZORG EN BEGELEIDING

Echte Aandacht biedt professionele begeleiding en persoonlijke verzorging (ADL) aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of psychiatrische problemen. Het uitgangspunt is dat de client zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en de regie zoveel mogelijk in eigen handen kan houden.

Onze begeleiders waken er voor dat onze cliënten in een sociaal isolement raken. Cliënten hebben een (of meerdere) vaste begeleiders. Diensten en tijden worden afgestemd op de behoefte van de client. Indien gewenst brengen we de nodige zorg in beeld en schrijven we samen met de client en betrokkenen een zorgplan en/of evaluatierapporten. Ook kunnen we hulp bieden bij het aanvragen van WMO of een PGB.

Om de kwaliteit van zorg te bewaken maakt Echte Aandacht gebruik van een eigen leeromgeving: Ons Leerhuiz. Hier kunnen medewerkers jaarlijks hun BLS/PBLS certificaat halen voor zowel de theorie als de praktijk. Ook biedt Ons Leerhuiz modules als ‘omgaan met dementie’, NAH, COPD, hartfalen en andere chronische aandoeningen aan.

Ons werkgebied is Eindhoven – Den Bosch – Nijmegen, en alles wat daartussen ligt.